Krajina u srcu - portal iz srca Krajine | kus.ba

Una - bh. mamac za turiste iz cijelog svijeta, zatim Vlašić, Bjelašnica, nacionalni parkovi Hutovo Blato, Kozara, Sutjeska.....

Turizam je razvojna šansa Bosne i Hercegovine, i to je već mnogo puta elaborirano. Turizam ne odnosi samo na usluge smještaja i ishrane, već je to čitav razvojni sistem, koji omogućava integraciju mnogih povezanih djelatnosti – poljoprivrede, zanatstva, transporta, trgovine.

Sjedimo na zlatnoj koki a ne znamo je iskoristiti. Zlato su nam je planine, zlato su nam rijeke, zlato su nam jezera i šume.

Činjenica je da imamo veliko materijalno i nematerijalno bogatstvo koje možemo ponuditi domaćim i inostranim turistima, ali je i činjenica da turizmu moramo pristupiti sistemski i strateški, koristeći savremenu marketinšku praksu.Potreban zaokret i reinžinjering – od stihijskih i ad-hoc turističkih aktivnosti, ka turističkom sistemu i efikasnim turističkim destinacijama. Turizam je globalna i visokokonkurentna, može se reći i hiperkonkurentna industrija i ono što mi nudimo ili želimo nuditi turistima nude i druge zemlje.

Turizam u Bosni i Hercegovini je brzorastući sektor koji u posljednje vrijeme čini važan dio u ekonomiji države.

Turizam je grana na kojoj se mora raditi, moramo raditi na unapređenju i razvoju imidža zemlje u svijetu, edukaciji ljudi koji se bave ili žele baviti turizmom, razvijati ono što se ima, ali isto tako i štititi i čuvati prirodno i društveno bogatstvo.

Moramo pratiti svjetske trendove, posebno u segmentu efikasne promocije i digitalnog marketinga, moramo pratiti potrebe turista i mjeriti njihovo zadovoljstvo, moramo biti inovativniji i progresivniji, moramo uvezivati turističku ponudu, raditi na efikasnom upravljanju turističkim destinacijama, provođenju zakona i propisa, standardizaciji kvaliteta usluga... Turizam je možda jedina grana od koje možemo prosperirati.