Krajina u srcu - portal iz srca Krajine | kus.ba

FOTOGALERIJA

Bosna, zemlja u obliku srca, jedna je od najljepših zemalja na svijetu. Na našem portalu imali ste priliku upoznati se sa prelijepim mjestima i prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine.

Zbog svojih prirodnih ljepota Bosna na svjetskoj mapi turizma važi za destinaciju nevjerovatnih potencijala, o kojima se, nažalost, ne brine dovoljno.

U turizam se nedovoljno ulaže, no ova grana privrede, bez obzira na to, bilježi bolje rezultate nego ostale. 

Stručnjaci smatraju da bi turizam bi u BiH mogao biti slamka spasa za privredu, dodajući da je to jedina privredna grana koja od rata do danas bilježi stalni napredak.

Za razvoj turizma potrebna su veća ulaganja u infrastrukturu, čistije rijeke i planine i mnogo veća briga za kulturno historijsko blago. Bosna i Hercegovina važi za zemlju velikih turističkih potencijala, nažalost nedovoljno iskorištenih za razvoj turizma potrebna su veća ulaganja u infrastrukturu, čistije rijeke i planine i mnogo veća briga za kulturno historijsko blago. Bosna i Hercegovina važi za zemlju velikih turističkih potencijala, nažalost nedovoljno iskorištenih.

Najpopularnije destinacije:

 

 • Sarajevo-Baščaršija
 • Prokoško Jezero
 • Vrelo Bosne
 • Mostar
 • Plivska jezera, Jajce
 • Vodopadi Kravice
 • Kastel,Banja Luka
 • Nacionalni Park Sutjeska
 • Jahorina
 • Bjelašnica
 • Travnik-Stari grad
 • Etno Selo Međugorje
 • Nacionalni park Una
 • Kanjon rijeke Tare
 • Eko Kamp Ljekarice
 • Panonska jezera, Tuzla
 • Park prirode Hutovo Blato
 • Tvrđava Gradina, Tešanj
 • Stari grad Blagaj-Buna
 • Bosanskohercegovačka prašuma Perućica
 • Spomenik prirode, spilja Vjetrenica
 • Stari grad Počitelj
 • Kraljeva Sutjeska-Bobovac

 • Bosanska Troja – Gabela
 • Bosanske piramide – Visoko
 • Dobojska tvrđava Gradina
 • Kamene kugle – Zavidovići
 • Park prirode Tajan – Zavidovići
 • Kanjon rijeke Rakitnice
 • Bosansko more – Neum
 • Lista se nastavlja…
 • Treskavica
 • Vodopad Skakavac, Sarajevo
 • Pješčane piramide – Foča
 • Rostovo
 • Bijambare
 • Park prirode “Blidinje”
 • Nacionalni Park Kozara
 • Stolac

Imamo fantastično bogatstvo atraktivnih prirodnih resursa. Imamo bogatstvo raznolikosti kulturno-povijesne baštine. Imamo čitav niz novih, ali i postojećih turističkih kapaciteta. Uz čitav niz poteza da se uredi regulativa, uz čitav niz poteza da se riješi pitanje infrastrukture, mislim da BiH ima šansu da postane izuzetno značajna i snažna receptivna turistička destinacija u to treba samo još uvjeriti i naše političare i bili bi TOP destinacija u cijelom regionu.