Krajina u srcu - portal iz srca Krajine | kus.ba

ŽIVOT U AUSTRIJI

Zbog bogate kulturne ponude, prekrasnog krajolika kao i dinamičnog i inovativnog gospodarstva, Austrija se po cijelom svijetu cijeni kao kulturna nacija, cilj putovanja te kao poslovni partner. Raznovrstan program za iskorištavanje slobodnog vremena u sigurnom ambijentu nije jedini faktor koji osigurava da se inozemni menadžeri u Austriji brzo osjećaju kao kod kuće.

KVALITETA ŽIVOTA

Od očuvanog okoliša, preko svog bogatog kulturnog naslijeđa pa sve do doživljaja zemlje i ljudi Austrija ima puno za ponuditi. Kombinacija najvišeg stupnja sigurnosti, brojnih mogućnosti za shopping i slobodno vrijeme i visokog životnog standarda rezultiraju prvim mjestom na rang listi EU zemalja što se tiče kvalitete života.

ambassador wien

STVARANJE VRIJEDNOSTI ODMOROM

Izbor lokacije primarno je uvjetovan općim gospodarskim uvjetima. No vrhunski se rezultati mogu postići samo tada kada se zaposlenici u svojoj radnoj okolini i oko nje osjećaju ugodno. To je odlučujuća prednost za Austriju jer u točci kvalitete života nepobjediva je u svijetu. Sastavni dijelovi odgovaraju svima zahtjevima: netaknuta priroda i prekrasan krajolik, prirodni resursi, nadaleko njegovani kulturni krajolici, zelene livade i gorski pašnjaci, bistra voda, dobra kvaliteta zraka i mnogo više. Zbog tih prirodnih bogatstava, najvećeg stupnja sigurnosti kao i najnižih problema s onečišćenjem okoliša, Austrija je zemlja u kojoj se može vrlo ugodno živjeti.

SIGURAN ŽIVOT I IMOVINA

Visoki životni standard ima odraz u niskoj stopi kriminala, visokoj socijalnoj sigurnosti i atraktivnoj infrastrukturi za shopping i slobodno vrijeme.

Izvrsna njega od strane medicinskih stručnjaka, instituti vrhunske medicine te gusta mreža javnih i privatnih bolnica zaslužni su za to da se zdravstvena njega u Austriji ubraja u najbolju na svijetu.

BEČ – GRAD ZA ŽIVOT

Nigdje nećete bolje živjeti: Beč je prema studiji tvrtke Mercer 2017 najbolji grad za život na svijetu – i to po 8. put zaredom.  

To možda objašnjava zašto neki od najboljih svjetskih mozgova ovdje žive i rade – kako nekada, tako i danas. Na drugom mjestu aktualne studije međunarodnog konzulting poduzeća Mercer , u kojoj se uspoređuje kvaliteta života u 231 gradu, zauzima Zürich.Na mjestima 3-5 nalaze se: Auckland, München i Vancouver. 

airport hotel wien schwechat

Mercer u svome istraživanju vodi računa o raznim kriterijima, poput onih političkih, socijalnih, gospodarskih i ekoloških te aspekata poput sigurnosti, zdravlja, obrazovanja i prometa.

STANOVANJE I TROŠKOVI ŽIVOTA

Od kvalitetnog okoliša preko bogate kulturne baštine pa sve do doživljaja zemlje i ljudi, Austrija ima mnogo za ponuditi. U kombinaciji s izraženom sigurnošću, optimalnim mogućnostima kupovine i iskorištavanja slobodnog vremena te visokim životnim standardom, nalazi se na drugom mjestu svjetske ljestvice kvalitete života.

DOBAR ODNOS TROŠKOVA – KORISTI

Sa svojom se kulturnom ponudom Austrija ubraja u zanimljivije zemlje svijeta, ali ne i u najskuplje. Troškovi života u Beču su sasvim podnošljivi kao što to pokazuje globalni ranking gradova „Cost-of- Living Survey 2012“ tvrtke Mercer. Studija u kojoj se Beč nalazi na dobrom 48. mjestu, ocjenjuje troškove života u 214 gradova za radnike koji su poslani na rad u inozemstvo. U čimbenike koji se ocjenjuju ubrajaju se između ostaloga najamnina stana, javni prijevoz, ponuda za slobodno vrijeme, hrana i odjeća.

a&o wien stadthalle

Glavni grad Japana Tokio je globalno promatrajući najskuplji grad za ekspatrijat. Luanda (Angola), predvodnik protekle godine, nalazi se na drugom mjestu. Slijedi Osaka na trećem mjestu. U europskoj usporedbi najskupljih gradova predvodi Moskva ispred švicarskih gradova Ženeve i Ciriha.

Također kao i kod najma uredskih prostora Austrija se i kod najmova, odnosno kupovnih cijena stanova i jednoobiteljskih kuća ubraja u najpovoljnije lokacije Srednje Europe.

OBRAZOVANJE

Austrijski je obrazovni sustav cijenjen širom Europe i ključni je faktor gospodarskog uspjeha Austrije.

AUSTRIJSKI OBRAZOVNI SUSTAV

Austrijski obrazovni sustav ubraja se u najbolje na svijetu. Posebnost austrijskog obrazovnog sustava uska je suradnja između gospodarstva i obrazovanja. Mladima Austrija nudi dualni obrazovni sustav – zanatstvo i stručne škole. Škole u dogovoru s poduzećima osiguravaju usklađenost obrazovanja i potraživanja. Osim stručnih škola postoje i više tehničke škole (Höhere Technische Lehranstalten - HTL) za različite discipline. U zajedničkim projektima škola i gospodarstva kao što su n.pr. diplomski projekti ili projekti u sklopu vježbeničkog rada u tvrtkama, postižu se rezultati u istraživanju i razvijanju koji su važni za praksu. Nakon toga se može zaposliti ili studirati na jednoj od 21 visoke stručne škole, 22 javna sveučilišta ili 13 privatnih sveučilišta.

Austrijski obrazovni sustav odlikuje se visokim nivoom i svojom fleksibilnošću: bilo oni koji usred studija odustanu i odluče se za nešto drugo, ili oni koji kasno krenu studirati te oni koji se prekvalificiraju i koji su gladni daljnje izobrazbe – svi se ohrabljuju i potpomažu. Austrijanci su europski prvaci u daljnjoj izobrazbi.

PONUDE MEĐUNARODNOG OBRAZOVANJA

Inozemni investitori ne moraju se odreći odgoja svoje djece na njihovom materinskom jeziku. Raznovrstan program za iskorištavanje slobodnog vremena u sigurnom ambijentu nije jedini koji se brine za to da se inozemni menadžeri u Austriji brzo osjećaju kao kod kuće.

Najvažnije međunarodne škole i sveučilišta u Austriji su:

Vienna International School
American International School
Danube International School
International Christian School of Vienna
Japanska škola u Beču
Lycée Francais de Vienne
Švedska škola za djecu skandinavskog podrijetla
Škola Komensky
EMS European Middle School Neustiftgasse
St. Gilgen International School
Webster University Vienna
MODUL University Vienna


Tečajevi njemačkog jezika nude se u renomiranim institutima kao što je Goethe-Institut, ali i na Bečkom sveučilištu i mnogim narodnim sveučilištima.

ZDRAVLJE

Austrijski zdravstveni sustav zahvaljujući izvrsnoj medicinskoj skrbi spada među najbolje u svijetu. Zbog visokih investicija u medicinski napredak austrijske zdravstvene ustanove opremljene su vrlo modernom tehnologijom. Optimalna skrb oko bolesnika, poticanje zdravlja u skladu s potrebama i dosljedna prevencija spadaju među prioritete austrijskog zdravstvenog sustava.

U Austriji se zdravstveni sustav većim dijelom financira iz doprinosa za socijalno osiguranje i poreze, a manjim dijelom privatnim sredstvima kao što su npr. participacije za recepte, sudjelovanje u troškovima, dnevne participacije za boravak u bolnici i doprinosi za privatno zdravstveno osiguranje.

Javna zdravstvena skrb pokriva se preko zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nesreće. Te usluge obuhvaćaju na primjer ambulantnu i stacionarnu skrb, medicinsku rehabilitaciju, lijekove, subvencije za lijekove, preventivne preglede ili naknadu za vrijeme trudničkog bolovanja. Za ambulantnu skrb nadležni su liječnici u liječničkim ordinacijama i bolničke ambulante, stacionarna skrb pruža se u bolnicama. 

Svi koji rade u nesamostalnoj djelatnosti moraju imati obvezno osiguranje. I velik dio zaposlenih u samostalnoj djelatnosti mora zaključiti obvezno osiguranje. Djeca, supružnici, registrirani partneri i izvanbračni partneri u obiteljima s djecom mogu biti besplatno suosigurani. Pod određenim pretpostavkama moguće je i samostalno osiguranje. 

Osiguranici i članovi njihovih obitelji imaju jednostavan pristup zdravstvenim uslugama javno-zdravstvenog sustava. Mogu koristiti usluge medicinske skrbi liječnika u ordinacijama koji imaju ugovore s nositeljima zdravstvenog osiguranja i javnih bolnica. Neke usluge kao što su npr. participacije za lijekove, privatni liječnici i privatne bolnice, određene stomatološke usluge ili dnevna participacija za boravak u bolnicama moraju se privatno podmiriti. Ako osoba nema zdravstveno osiguranje, sama snosi sve troškove korištenih zdravstvenih usluga.

U slučaju bolesti koja nije uzrokovana krivnjom zaposlenika, poslodavac kroz određeno vremensko razdoblje plaća naknadu koja ovisi o pripadnosti poduzeću i vrsti zaposlenja. Nakon toga bolesni posloprimac dobiva naknadu za bolovanje od zdravstvenog osiguranja koja je, doduše, niža od naknade za rad.